Algemene voorwaarden van Jong Piano Talent

Deze algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op: 01-01-2023


Betalingen

Jong Piano Talent werkt met strippenkaarten. U kunt kiezen tussen uit 10, 20 of 30 strippenkaarten. Bij elk pakket krijgt u de mogelijkheid om de les een aantal keer voor een bepaalde periode af te zeggen minst de les binnen 24 uur af wordt gezegd. 

Het is af en toe mogelijk om de betaling via een factuur te doen als u een individueel coaching heeft die niet wekelijks plaats vindt. Voor langdurige lessen geld deze voorwaarden niet.


Vroegtijdig stoppen

Bij vroegtijdig stoppen van cursisten is het in principe niet mogelijk om het collegegeld terug te vorderen.

ECHTER: in sommige gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk. Denk hierbij aan situaties als plotselinge psychische klachten, burn-out, ongeval en vergelijkbare situaties waarbij de leerling de lessen door onverwachte ziekte of een andere hinderlijke situatie niet kan volgen. In dat geval krijgt u het collegegeld volledig terug. U kunt er dan ook voor kiezen om de lessen weer op te pakken, wanneer dat weer wel mogelijk is.


Les afzeggen

Wij stellen het op prijs wanneer u bij eventuele verhindering minimaal 24 uur van tevoren uw les afzegt. Bij niet tijdig afzeggen wordt de gemaakte afspraak in rekening gebracht. Uitzonderingen en overmacht uiteraard in overleg.

Deze voorwaarde geldt ook voor de proefles. 


Les inhalen

Wanneer u bij ons de afspraak hebt staan om bij ons lessen te gaan nemen, gaan wij ervan uit dat u ook wekelijks voor die lessen aanwezig zult zijn. Het is daarom niet mogelijk om de gemiste lessen in te halen.

Bij uitzonderlijke situaties en overmacht gelden uiteraard andere regels!


Subsidies 

Wanneer u uit Almere, of uit een andere gemeente komt en onder een bepaalde inkomensgrens valt, is er in veel gevallen een subsidie aanvraag voor u of uw kind mogelijk. Zie voor meer informatie onderstaande link voor het geval u in Almere woont, of check de website van uw eigen gemeente voor meer informatie. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/ 

Studenten en professionals kunnen ieder jaar maximaal .2000 euro subsidie aanvragen bij Werktuig PPO via https://werktuigppo.nl/ . Op deze manier kun je 1/3 van de totale kosten vergoed krijgen. 


COVID-19 

Jong Piano Talent geeft alle cursisten de mogelijkheid om tijdens een onverwachte Corona uitbraak, of iets wat andere beperkende maatregelen zou geven, toch te blijven komen.

De leerlingen die 3 dagen per week staan ingeroosterd, kunnen in overleg worden verspreid over de hele week. De fijne les locatie van Jong Pianotalent geeft ons deze mogelijkheid. 


Online pianoles 

Voor leerlingen die er de voorkeur aan geven om de pianolessen op afstand te volgen, wordt een mogelijkheid gecreëerd om aan dat verzoek tegemoet te komen. 

Dit betekent dat de optie om een online les bij mij te volgen in principe vanuit het hele land mogelijk is. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is dit via het contact formulier aan te melden en vervolgens krijgt u van mij een link waarmee we kunnen fijn videobellen. 


Openingstijden

Jong Piano Talent is alleen open op afspraak. Wij verzoeken u vriendelijk om voor uw komst of voor de online lessen een afspraak in te plannen via het contactformulier. 

Alvast bij voorbaat dank voor uw medewerking!