Improvisatie of ook wel improviseren

Wat betekent improviseren nu precies? Improvisatie is een van de basistechnieken waarmee wereldberoemde componisten uit de klassieke muziekwereld hun mooiste muziek gecomponeerd hebben.

Ja, je hoort het goed. Componisten zoals Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt en vele andere grote namen uit de klassieke muziekwereld waren grote improvisatoren, naast dat ze ook hele goede pianisten waren.

In muziek is sprake van improvisatie (naar het Latijn: onvoorzien), wanneer de muziek niet of niet geheel van tevoren is vastgelegd, en door musici tijdens de uitvoering spontaan wordt verzonnen. In de muziek wordt de term improvisatie gebruikt als tegendeel van de term compositie, waarbij een muziekstuk geheel of bijna geheel is vastgelegd.

Improviseren is meer dan 'zomaar wat fiedelen' en kan als een kunst op zich worden beschouwd.

In de middeleeuwen kende men het contrapunctus alla mente, waarbij over een vaste stem (cantus firmus) twee- tot driestemmig werd geïmproviseerd. In de barok bestond er de improvisatietraditie van de basso continuo, waarbij de akkoorden vaststonden, maar de exacte speelwijze aan de fantasie van de speler(s) werd overgelaten. Bach was bijvoorbeeld in staat zesstemmige fuga's te improviseren, wat behoorlijk wat muzikale rekenwerk met zich meebrengt.

Omdat aan improviseren in de muziekopleidingen in het algemeen geen aandacht wordt besteed, is de gemiddelde klassiek geschoolde muzikant niet in staat te improviseren. Er is echter ook een tendens om juist de improvisatievaardigheden bij klassieke musici weer te vergroten. Ook het van blad spelen speelt daarbij een belangrijke rol.

Improvisatie wordt veel toegepast in de jazz. Over het algemeen wordt er via vaste akkoorden, schemamelodisch geïmproviseerd, maar er bestaan ook vrijere vormen van jazzimprovisatie.

Wil je meer over improvisatie weten? Neem contact met mij op en kom improviseren!

Over de schrijver
Reactie plaatsen